Dejstvo je, da podnebne spremembe povzročajo spremembe klimatskih pogojev, prav tako potrebo po vodnih virih. Na žalost marsikje že ne zadostuje naravna oskrba rastlin z vodo v obliki padavin. Enakomerno oskrbo z vodo zato ponekod zagotavljajo samo avtomatizirani namakalni sistemi.

Za sisteme namakanja rastlin se torej ljudje večinoma odločajo predvsem zaradi neenakomernih padavin, seveda tudi zaradi pomanjkanja časa. Rastline in druge travnate površine namreč za rast nujno potrebujejo vsakodnevno oskrbo. V obliki padavin pa to pogosto sploh ni več mogoče.

Ustrezna oskrba travnate površine v času sušnega obdobja

V času suše lahko samo s primernim sistemom za namakanje omogočamo dovolj dobro oskrbo travnatih površin ter rastlinja. Popolni avtomatizirani podzemni namakalni sistemi za zalivanje travne ruše pa vključujejo:

 • alkaten cevi najrazličnejših premerov,
 • podzemne razpršilne enote z različnimi dometi,
 • spojne elemente,
 • programsko uro,
 • indikator padavin,
 • elektromagnetne ventile.
Enakomerno oskrbo z vodo zagotavljajo namakalni sistemi.
Marsikje že ne zadostuje naravna oskrba rastlin z vodo v obliki padavin. Enakomerno oskrbo z vodo zato ponekod zagotavljajo samo avtomatizirani namakalni sistemi.

K sreči ponudnikov oziroma proizvajalcev za najrazličnejše namakalne sisteme ne manjka. Na voljo je kar nekaj izjemno priznanih ponudnikov. Če njihovo ponudbo primerjamo med seboj, hitro ugotovimo, da so razlike med njimi pogosto le minimalne. Izdelki se večinoma med seboj ne razlikujejo po načinu delovanja, temveč zlasti po sami kakovosti, materialu, po zasnovi oziroma oblikovanju oziroma po zunanji podobi. Seveda je razlika tudi v ceni. Naročniki pa lahko povsem v lastni režiji izbirajo med različni ponudbo in cenovnimi razredi materialov in tehnike.

Montaža sistema za namakanje rastlinja

Izdelava oziroma montaža namakalnega sistema praviloma poteka v več korakih. Najprej se naredi primeren načrt sistema, nato sledi še izvedba posameznih del, med katera sodijo:

 • izkop,
 • polaganje cevi,
 • montaža razpršilcev,
 • montaža jaška, ure in indikatorja padavin,
 • vrnitev zemljišča v prejšnjo obliko,
 • nastavitve razpršilcev ter programske ure.

Seveda je pravilno projektiranje za namakalni sistem izjemnega pomena. Samo ustrezno postavljeni namakalni sistemi lahko namreč izpolnjujejo vsaj osnovne kriterije, ki obsegajo na primer izbor primernih naprav, njihov razpored in pravilno izbiro hidravličnega sistema ter ustreznega upravljalnega sistema. Osnovno vodilo pri snovanju so vsekakor tudi želje posameznega naročnika. Temu je treba že pred pričetkom izvedbe dovolj temeljito predstaviti prednosti in slabosti najrazličnejših tehnik, ki se navezujejo na zalivanje rastlin in travnatih površin.

projektiranje za namakalni sistem
Pravilno projektiranje za namakalni sistem izjemnega pomena.

Izbira primernih naprav za namakanje in njihov razpored

Na območjih, kjer količina padavin na žalost ne zadostuje več za primerno rast rastlin in travnate površine, so torej zelo dobrodošli različni sistemi za namakanje. Na voljo je kar nekaj različnih sistemov za namakanje. Izjemno priljubljen namakalni sistem za vrt je denimo kapljično namakanje. A ne glede na izbiro vrste namakalnega sistema je poglavitna pravilna izbira ustreznih naprav in prav tako njihova razporeditev.

V prvi vrsti je ključno, da se razpored ter domet razpršilnih enot primerno prilagodi glede na samo intenziteto zalivanja količine vode. Slednje pomeni količino vode, ki jo določena vrsta oziroma tip naprave v definiranem medsebojnem razporedu aplicira na površino, in sicer v točno določenem časovnem obdobju.

Najbolj udoben sistem namakanja za rastline

Med vsemi vrstami sistemov za namakanje na vrtovih je za rastline daleč najbolj udobno kapljično namakanje. Prav tako velja za izjemno koristen način zalivanja, saj je poraba vode v tem primeru najmanjša. Za vrtičkarje je na primer zelo dobrodošlo kapljično namakanje s cevmi, ki so položene med vrtninami ali pa med posamezne vrste. V tem primeru gre praviloma za precej majhne površine ter kratke cevi, zato lahko brez težav v ceveh omogočamo zadosten tlak.

za namakanje na vrtovih je najboljše kapljično namakanje.
Za namakanje na vrtovih je za rastline daleč najbolj udobno kapljično namakanje.

Za vrt so dobra in cenovno dostopna rešitev mehke ploščate cevi s kapljači, ki so na razdalji približno 20 centimetrov. Osnova sistema je močnejša gibljiva cev, ki ima glavno priklopno spojko za dovajanje vode.

Enostavnejše in bolj kompleksne rešitve kapljičnega namakanja rastlin

Namakalni sistem za vrt je lahko izjemno preprost ali pa bolj kompleksen. Tudi kapljično namakanje je lahko povsem enostavno ali kompleksnejše. Rastline se lahko namakajo kar ročno ali pa si omislimo merilec časa. Eden od največjih čarov tega sistema je v tem, da vodo pripelje rastlinam direktno v korenine.

Kako nastaviti kapljično namakanje?

Kje se najpogosteje uporabljajo namakalni sistemi za vrt?

Sistemi za vrtno namakanje rastlin in druge površine so vse bolj priljubljeni in dobrodošli. Najpogosteje pa se uporabljajo tam, kjer:

 • je treba z vodo varčevati,
 • rastline ne zmorejo prenašati neposrednega močenja po listih ali po celi površini,
 • so tereni težje dostopni oziroma nekoliko nagnjeni,
 • je potrebno namakanje izvajati bolj natančno – na primer zaradi premajhnih površin zalivanja ali zaradi specifike rastlinja,
 • je prisotno vetrovno podnebje.

Članki iz iste kategorije: